همکاری فنی و حرفه ای با دانشکده علوم ریاضی

آغاز همکاری دانشکده علوم ریاضی با سازمان فنی و حرفه ای استان با برگزاری کارگاه “با سرعت به سوی مهارت” 🔘 اولین نشست آشنایی با دوره های فنی و حرفه ای با عنوان “با سرعت به سوی مهارت” ; ساعت

سیستم اعلام خطای جدید فاوا

سیستم جدید اعلام گزارش خطا با چشم انداز تجمیع تمام گزارش خطاهای مربوط به شبکه، مشکلات فنی، بهداشتی، سیستم شکایات و… از سوی شورای صنفی به عنوان نیاز جدی به جهت شفاف سازی سیستم مطرح گردید و با موافقت مرکز

ابقای دکتر سهیلی به عنوان رئیس دانشکده علوم ریاضی

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر علیرضا سهیلی استاد دانشگاه فردوسی مشهد را با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد

کانال های تلگرامی دانشکده ریاضی

☑️ کانال های رسمی در دانشکده علوم ریاضی 🔗 کانال دانشکده علوم ریاضی @faculityofmathematic 🔗 کانال شورای صنفی علوم ریاضی @MathSenfi 🔗 کانال انجمن های علمی علوم ریاضی @FumMath 🔗 کانال اطلاع رسانی نمازخانه دانشکده علوم ریاضی @namazriazi 🔗 کانال