ابقای دکتر سهیلی به عنوان رئیس دانشکده علوم ریاضی

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر علیرضا سهیلی استاد دانشگاه فردوسی مشهد را با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد

کانال های تلگرامی دانشکده ریاضی

☑️ کانال های رسمی در دانشکده علوم ریاضی 🔗 کانال دانشکده علوم ریاضی @faculityofmathematic 🔗 کانال شورای صنفی علوم ریاضی @MathSenfi 🔗 کانال انجمن های علمی علوم ریاضی @FumMath 🔗 کانال اطلاع رسانی نمازخانه دانشکده علوم ریاضی @namazriazi 🔗 کانال